ปิด

ระเบาะไผ่ มินิมาราธอน ชวนแม่วิ่ง ครั้งที่ 1

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนกิจกรรม ระเบาะไผ่ มินิมาราธอน ชวนแม่วิ่ง ครั้งที่ 1 ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี โดยมอบงบประมาณและน้ำดื่มเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นี้