ปิด

สัมมนาคุยเปรื่อง…เรื่องสร้างชาติ “นำและบริหารภาวะวิกฤติ : บทเรียนจากโควิด-19”

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี และชมรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 304 จัดสัมมนาคุยเปรื่อง…เรื่องสร้างชาติ “นำและบริหารภาวะวิกฤติ : บทเรียนจากโควิด-19” ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - เบสต์เวสเทิร์น ซิกเนเจอร์ คอลเลคชั่น จ.ปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน) ประธานสภาบันการสร้างชาติ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารเข้าใจภาวะการนำและบริหารภาวะวิกฤติ โดยเรียนรู้จากบทเรียนโควิด-19 และเตรียมพร้อมวางแผนรับมือกับวิกฤติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงทราบแนวคิดและวิธีการเตรียมบุคลากรในองค์กรให้เป็นคนที่พร้อมกับการปรับตัวรับมือกับวิกฤติ