CLOSE

"ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี”

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพ "ธารน้ำใจจากพี่น้องชาวอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี" เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ